Video

“How to search for job” 
14 May 2018

Labour Fair 
08 April 2017

 

Golden Bee (Bleta e Artë) 
2016


 

Leksion nga z. Dritan Mezini, “Kultura Financiare”  
13.03.2018

Self-Employment Program: expert advices
31 March 2016

Tonight Ilva Tare “Punesimi ne Shqiperi” – Dritan Mezini
02 May 2014