Sunday, October 17, 2021

Rreth Nesh

Blogu duapune.com është hapësira informuese dhe edukative për punëkërkuesit dhe punëdhënësit për gjithçka ka të bëjë me punën dhe karrierën. E përditësuar me materiale informuese dhe artikuj edukativë si: këshilla për krijimin e CV-së, këshilla për intervista pune, shembuj CV-sh dhe letrash interesi etj., blog.duapune.com ju vjen në ndihmë në çdo moment të karrierës tuaj. Krahas materialeve të strukturuara për një karrierë të qëndrueshme dhe të suksesshme në blog.duapune.com publikohen edhe artikuj që kanë të bëjnë me psikologjinë dhe shëndetin në punë apo materiale argëtuese si lojëra dhe kuize logjike.