Plani Rigjenerues

Plani Rigjenerues- përshkruajnë hapat paraprake dhe parandaluese për tu përballur me ...

Kompensim global

Kompensim global- praktika të pagesave lidhur me punonjës të cilët punojnë ...

Diferencimi gjeografik

Diferencimi gjeografik- variacionet në pagë për pozicione pune të ngjashme apo ...

Parashuta e artë

Parashuta e artë – një pagesë kompensimi që siguron mbrojtje dhe ...

Promovim

Promovim- Veprime që ndërmerren për personelin, e cila rezulton në kalimin ...

Zhvillimi i karrierës

Zhvillimi i karrierës – Proçesi përmes të cilit individët vendosin objektivat ...

Fituesit dhe humbësit

“Fituesit i krahasojnë arritjet me qëllimet e tyre, ndërsa humbësit i ...

Planifikimi i Karrierës

Planifikim i Karrierës - Proçesi i vendosjes së objektivave të karrierës ...

Kontrata e Punësimit

  Kontrata e Punësimit- një marrëveshje ligjore e shkruar, e lidhur ...

Rekrutim

    Rekrutim- praktika e njoftimit dhe kërkimit të aplikantëve për ...

Puna dhe Karriera

“Diferenca midis një pune dhe karrierës është diferenca midis 40 dhe ...