Planifikimi i Karrierës

Planifikim i Karrierës - Proçesi i vendosjes së objektivave të karrierës ...

Kontrata e Punësimit

  Kontrata e Punësimit- një marrëveshje ligjore e shkruar, e lidhur ...

Rekrutim

    Rekrutim- praktika e njoftimit dhe kërkimit të aplikantëve për ...

Puna dhe Karriera

“Diferenca midis një pune dhe karrierës është diferenca midis 40 dhe ...

Rekrutim i brendshëm

Rekrutim i brendshëm – Praktika e vlerësimit të punonjësve aktual për ...

Intervista e ikjes

Intervista e ikjes – Një intervistë ku atyre të cilët kanë ...

Internship

Internship- Bashkëpunim midis një organizate dhe një institucioni edukimi, përmes të ...

Blogu duapune

Lancuam blogun e dedikuar portalit www.duapune.com Në këtë blog ju mund ...