Sa vezë më mbetën?

Nëse vërejmë me kujdes kohët e foljeve, vezët që janë thyer, ...