Forme aplikimi per pjesemarrje ne trajnim

  Titulli ( Znj/Z)

  Emri

  Mbiemri

  Trajnimi për të cilin interesoheni

  Adresa

  Celulari

  Telefon fiks

  Adresa email

  Emri i kompanisë

  Pozicioni Aktual

  Niveli i shkollimit

  Fusha e shkollimit

  Keni marrë pjesë më parë në ndonjë trajnim në këtë fushë?

  Eksperienca pune në këtë fushë:

  Pritshmëritë nga Trajnimi :

  Rekomandime për informacion specifik:

  [recaptcha]