“Employer Branding Academy”

Shprehje interesi për pjesëmarrje në “Akademia e Imazhit të Punëdhënësit”:

Për pyetje mund të na kontaktoni:

Dritan Mezini
+355 69 207 7847
[email protected]

Eljana Mete
+355 69 203 1583
[email protected]