Nepotizëm

Nepotizëm- favorizimi i të afërmëve nga individë që kanë një pozicion ...

Menaxhimi administartiv

Menaxhimi administartiv- Një qasje klasike e menaxhimit e cila ka për ...

Sistemi i shpërblimit

Sistemi i shpërblimit- një program zyrtar ose jo i përdorur për ...

Abstenizëm

Abstenizëm- sjellja e vazhdueshme e një punonjësi i cili mungon në ...

Plani Rigjenerues

Plani Rigjenerues- përshkruajnë hapat paraprake dhe parandaluese për tu përballur me ...

Kompensim global

Kompensim global- praktika të pagesave lidhur me punonjës të cilët punojnë ...

Diferencimi gjeografik

Diferencimi gjeografik- variacionet në pagë për pozicione pune të ngjashme apo ...