Jeni në kërkim të një pune? Vizitoni punët e reja në këto kategori.

Jeni në kërkim të një pune të re si: Punonjës Sigurie,  Teknik Elektrik, Teze / Asistente Familje, Sanitare apo Operator Logjistike ?
Vizitoni këto mundësi punësimi dhe të tjera në kategoritë përkatëse:
 1. Instalime-Mirembajtje- 5 Pune aktive
 2. Mjekësore-Shëndetsore – 3 Pune aktive
 3. Siguria Kompjuterike, Cilësise, Ushqimore dhe Fizike – 2 Pune aktive
 4. Prokurim dhe Logjistikë – 5 Pune aktive
 5. Ligjore – 5 Pune aktive
 6. Burime Njerezore – 6 Pune aktive
 7. Art dhe Televizion 11 Pune aktive
 8. Marketing-Produkte – 15 Pune aktive
 9. HOREKA-Hoteleri-Restorant-Kafe – 16 Pune aktive
 10. Administrim – 17 Pune aktive
 11. Profesionistët – 20 Pune aktive
 12. Tjeter – 26 Pune aktive
 

Nëse jeni të interesuar për të ditur mbi mundësitë e punësimit në kategoritë e tjera mund të vijoni leximin tuaj këtu:

Punët sipas kategorive

“Miku juaj për punë dhe karrierë”  duapune.com

Related Posts
Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *