Panairin i Ditës Ndërkombëtare të Punës, 01 Maj, Tiranë

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

duapune.com mori pjesë në Panairin e Ditës Ndërkombëtare të Punës, i mbajtur me dt. 01 Maj, në Tiranë.
Gjatë panairit pati interes jo vetëm nga punëkërkues, por edhe të rinj të interesuar për trajnime profesionale.
I konsideruar një nga aktivitetet më të rëndësishme në fushën e tregut të punës, ky panair bashkoi punëkërkuesit, institucionet publike dhe private që ofrojnë shërbime punësimi dhe institucionet e Arsimit dhe Formimit Profesional

duapune.com participated in the International Labor Day Fair, held on dt. 01 May, in Tirana.
During the fair there was interest not only for jobseekers, but also for young people interested in professional trainings. Considered one of the most important activities in the labor market, this fair combined jobseekers, public and private institutions providing employment services, institutions of Vocational Education and Training

Related Posts
Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *