Pse njerëzit heqin dorë nga puna e tyre?

 

 

 

 

 

 

 

Nuk ka të bëjë vetëm me pagën, por ndikon gjithashtu dhe kultura e kompanisë. Një studim u bë për rreth 5000 vendesh pune të ndryshuara për të parë pse njerëzit largoheshin nga puna e tyre.

Kultura e kompanisë ishte një nga arsyet kryesore pse njerëzit largoheshin nga puna. Punëdhënësit me kulturë më të mirë dhe vlera në punë janë më të pëlqyer nga stafi i punonjësve.

Pagesa është e rëndësishme. Me pagën rriten të ardhurat edhe pse në nivele jo shumë të larta.

Të “ngecurit” në një pozicion pune është një tjetër faktor. Kjo ndodh kur njerëzit ndiejnë që kanë mbetur në një kohë shumë të gjatë në një pozicion pune.

Disa faktorë nuk ndikojnë fare në rritjen e të ardhurave si psh: balanca punë-jetë dhe të qënurit pozitiv.

Mesatarisht, punonjësit në SHBA, ndryshojnë punën e tyre rreth 12 herë para se të mbushin 48 vjeç.

69% e punonjësve mes moshës 18 deri 24 vjeç e lënë punën e tyre përgjatë një viti.

Të ardhurat e larta të punëdhënësve të biznesit kanë kosto të lartë dhe mund të ndikojnë në reputacionin e tyre.

Një kulturë më e mirë kompanie dhe një rrugëtim i mirë karriere rrit qëndrueshmërinë e punonjësve.

                                                                                                                                                         WEF, Nentor 2017

Related Posts
Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *