Si të sillemi me kolegët tanë

g2Është shumë frustuese kur një bashkëpunëtor apo koleg i juaji bie dakord me një plan veprimi apo pune, vetëm për të kaluar rradhën dha pa u përkushtuar aspak. Ky lloj bashkëpunimi është shumë i zakonshëm dhe mund t’ua  bëjë të vështirë arritjen e qëllimeve tuaja. Kur ju keni një bashkëpunëtor apo koleg, i cili ju flet shumë dhe nuk bën asgjë atëherë provoni këto hapa:

1. Reago dhe bashkëvepro. Shpjegojini atij se çfarë jeni duke bërë dhe se cilat janë hapat që bashkëpuntori apo kolegu juaj po ndjek, çfarë përvoje dhe rezultatesh po jep. Përshkruani ndikimin e sjelljes së tij mbi ju dhe jepini sugjerime për mënyrën se si ai mund të ndryshojë.
2. Përqëndrohu te puna jo te personi. Ju duhet të merrni punën e kryer, pavarësisht mënyrës së bashkëpuntorit apo kolegut tuaj, prandaj mos humbisni kohë duke pritur që ai të ndryshojë. Përqëndrohuni në kompletimin e punës tuaj.
3. Pyesni për angazhimin. Në fund të një takimi pyetini të gjithë për t’ju përsëritur atë që ata do të bëjnë dhe kur do ta kryejnë. Ndonjëherë tensioni i punës mund të mbajë edhe personin më pasiv-agresiv në detyrë.

Related Posts
Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *