Iphone i dëmtuar

Mendoj se Iphone im është dëmtuar. Shtypa butonin “Home- Shtëpi” dhe ...