3 Pyetje për një “brainstorming” më të mirë.

team-brainstormingSeancat e “brainstorming” shumë shpesh përfundojnë në humbje kohe, me të njejtat ide qe përsëriten disa herë.
Bëjini vetes këto pyetje që të parandaloni humbjen e kohës.

1. Kush është në dhomë? Sillni grupe te ndryshme njerëzish që përfaqsojne klientët dhe ekspertët e kompanisë tuaj në fusha të ndryshme.

2. Kush flet? Shumë seanca “brainstorming” nuk prodhojnë ide të reja sepse flasin gjithmonë të njëjtët njerëz.
Mundohuni të merrni ide të reja nga njerëzit që flasin më pak, dhe kërkoni sqarime të detajuara për idetë që nuk kuptoni mirë.

3. Cilat janë sinjalet që ju dërgoni? Si Lider, ju keni nevojë të krijoni një hapsirë të sigurt për novacionin. Sigurohuni që me anë të tonit të zërit dhe gjuhës që përdorni, t’i jepni sinjal të gjithëve që çdo ide është e mirëpritur.

Related Posts
Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *