Foto NYTMë 25 maj 2015 u zhvilluan seminaret e “Këshillim Karriere” me studentët e viteve të fundit të Universitetit të New Yourk-ut në Tiranë. Seminaret u mbajtën nga zonja Eljana Mete, Menaxhere e Burimeve Njerëzore dhe duapune.com pranë kompanisë DM Consulting Services.

Në seminar u trajtuan temat që i përkasin njohjes së tregut të punës, mënyrat e kërkimit të punës, njohja dhe përgatitja e vetvetes për tregun e punës etj., etj..

Related Posts
Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *