Bursa në universitetin amerikan të Bullgarisë

sorosFondacioni i Shoqërisë së Hapur për Shqipërinë – SOROS dhe Universiteti Amerikan i Bullgarisë ftojnë gjithë të interesuarit të aplikojnë për bursa të plota dhe të pjesshme për studime 4 – vjeçare në Universitetin Amerikan të Bullgarisë për vitin akademik 2011-2012.

Degët që ofrohen në këtë Universitet janë:

Antropologji, Shkenca Kompjuterike, Ekonomik, Administrim Biznesi,    Studime Europiane, Arte, Histori dhe Civilizim , Sisteme Informative, Gazetari dhe Komunikim, Letërsi, Matematike, Filozofi dhe Fe Shkenca Politike dhe Mardhënie Ndërkombëtare, Studime të Europës Juglindore.

Për më tepër informacion lexoni Broshurën

Related Posts
Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *