YOUTH EXCHANGE AND STUDY

amMësoni më shumë për këtë program të ri shkëmbimi me Shtetet e Bashkuara të Amerikës
YES – Youth Exchange and Study është një program pa pagesë që siguron bursa studimi për nxënësit e shkollave të mesme nga vendet YES për të kaluar deri në një vit akademik (2012-2013) në Shtetet e Bashkuara, duke jetuar me familje amerikane dhe duke ndjekur një shkollë të mesme amerikane.
Fokusi i programit është zhvillimi i komunikimit ndërmjet qytetarëve nga Shtetet e Bashkuara dhe vendeve partnere, me qëllim ngritjen e mirëkuptimit dhe respektit të ndërsjellë. Nxënësit jetojnë në një familje pritëse, ndjekin një shkollë të mesme, angazhohen në aktivitete për të mësuar mbi shoqërinë dhe vlerat amerikane, sigurojnë aftësi drejtimi dhe ndihmojnë në edukimin e amerikanëve mbi vendin dhe kulturën e tyre.
Ky program mbështetet financiarisht nga Departamenti Amerikan i Shtetit

Për më tepër informacion lexoni Broshurën

Related Posts
Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *