Aplikim për punë

Pyetje: Kam një projekt për aplikim për punë. Ju lutem a ...