3 Këshilla për të dhënë një feedback sa më të mirë

Feedbacku  është thelbësor per zhvillimin tonë si profesionistë.Këtu janë tre këshilla për t’ju ndihmuar në dhënien e një feedbacku konstruktiv:

1.    Fokusimi në rezultatet e biznesit. Shpjegoni se cilat janë nevojat e kompanise dhe ndertoheni feedbackun në mënyre që ti arrini këto rezultate.

2.     Jepeni feedbackun rregullisht.Kur feedbacku jepet një herë në 6 muaj ai nuk pritet mirë nga punonjësit. Jepeni feedbackun rregullisht .Në këtë menyrë ju do të jeni më praktik,dhe punonjesit do jenë më të mësuar në dëgjimin e tij.

3.    Tregohuni specifik.Identifikoni sjelljet e vecanta që duhen ndryshuar.
Shprehuni qartë se cfarë doni që një punonjes të ndryshojë ne sjelljen e tij.Zgjidhni shembuj ilustrues që ndihmojnë që punonjesi ta kuptojë saktesisht atë që ju kerkoni. (marrë nga HBSP Korrik 2009)

Related Posts
Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *