Rotacioni i pozicionit të punës

Rotacioni i pozicionit të punës – Praktika e transferimit të punonjësve për periudha të përkohëshme kohe në pozicione të ndryshme brenda organizatës. Shpeshherë përdoret si një metodë shumë efektive trajnimi dhe zhvillimi, gjithashtu kalimi i punonjësve nga një pozicion në tjetrin njihet edhe si integrim horizontal. trin njihet edhe si integrim horizontal.

Related Posts
Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *