Thursday, October 29, 2020

1.4 Aftësitë dhe prirjet

Duhen lexuar

Punesim brenda 24 oreve si Specialist Marketingu – Bolv Oil rekord aplikimesh.

Bolv OIL, nje prej klienteve besnike te duapune.com prej vitesh, diten e djeshme, me ane te nje postimi Standard, (me nje pagese...

Internship profesional ne Gjermani ? Po, eshte e mundur.

Ju njohim me Internship Programme of German Business for the Countries of the Western Balkans.

Behu pjese dhe ti ! Studimi me i madh Global i Talenteve per vitin 2020

Pas studimit të kryer me sukses gjatë vitit 2018, ku morën pjesë 366,000 njerëz nga 197 shtete, duapune.com në bashkëpunim me partnerët...

3 pyetje per te kuptuar nese puna i sjell kuptim jetes tende

Steve Johnson, Sipërmarrës, President dhe Bashkëdrejtues në Berkshire Grey Kuptimi për punën është i rëndësishëm. Për bizneset, është një...

Udhezuesi i Karrieres Suaj1Prirjet dhe aftësitë tuaja janë zotësia që ju zotëroni ose që e keni përfituar përmes trajnimit dhe përvojës. Sa më shumë të keni këto aftësi për punën që dëshironi, aq më shumë do të donit të përfitoni nga arsimi, puna, përvojat vullnetare ose projektet personale. Është e rëndësishme që ju të njihni pikat tuaja të forta.

Në ushtrimin e mëposhtëm, rendisni aftësitë dhe prirjet tuaja duke zgjedhur kategoritë e punës që u përshtaten më mirë aftësive tuaja.

A. Vlerësimi i aftësive dhe i prirjeve të mia

Aftësitë për punësim janë aftësitë e nevojshme për të hyrë, për të qëndruar dhe për të pasur sukses në botën e punës.
Më poshtë ju paraqitet një listë me aftësi, e cila do t’ju ndihmojë të identifikoni aftësitë tuaj në punë. Sipas shkallës së mëposhtme të vlerësimit qarkoni shkallën e rëndësisë që ju i jepni secilës aftësi. Zgjidhni vlerësimin qëu përshtatet më mirë aftësive tuaja.

4 – Shumë i aftë   3 – Mjaftueshëm i aftë
2 – Pak i aftë         1 – Jo i aftë

Aftësi Menaxheriale
4     3     2     1     Të administroni Burimet Njerëzore, programet dhe aktivitetet
4     3     2     1     Të përgatisni buxhetin
4     3     2     1     Të klasifikoni informacionin
4     3     2     1     Të koordinoni njerëzit, eventet dhe detyrat
4     3     2     1     Të merrni vendime dhe të përdorni strategji
4     3     2     1     Të delegoni detyrat dhe përgjegjësitë
4     3     2     1     Të vlerësoni performancën, të dhënat dhe rezultatet
4     3     2     1     Të menaxhoni grupin
4     3     2     1     Të menaxhoni personelin dhe aktivitetet
4     3     2     1     Të organizoni personelin dhe eventet
4     3     2     1     Të planifikoni, të caktoni qëllimet dhe buxhetin
4     3     2     1     Të mbani shënime
4     3     2     1     Të mbikëqyrni personelin
4     3     2     1     Të trajnoni persona
4     3     2     1     Të punoni në komisione
4     3     2     1     Të demostroni aftësi lidershipi
4     3     2     1     Të tregoni vëmendje dhe kujdes
4     3     2     1     Të bëni transaksione financiare
4     3     2     1     Të planifikoni dhe të menaxhoni kohën
4     3     2     1     Të punoni nën presion
4     3     2     1     Të formuloni politika dhe proceduara
4     3     2     1     Të zgjidhni probleme
4     3     2     1     Të keni një memorie të mirë për fakte, shifra dhe njerëz
4     3     2     1     Të ngrini probleme
4     3     2     1     Të krijoni prioritete

Për më tepër ushtrime për vlerësimin e aftësive dhe prirjeve të tjera na ndiqni në seksionin më të zgjeruar të këtij udhëzuesi në duapune.com

B. Përmbledhja e aftësive dhe e prirjeve të mia

1. Cilat janë aftësitë tuaja më të forta?
2. Cilat janë aftësitë tuaja më pak të zhvilluara?
3. Cilat janë aftësitë që doni të zhvilloni?

“Miku juaj per pune dhe karriere” duapune.com
- Advertisement -
- Advertisement -

Artikujt e fundit

Punesim brenda 24 oreve si Specialist Marketingu – Bolv Oil rekord aplikimesh.

Bolv OIL, nje prej klienteve besnike te duapune.com prej vitesh, diten e djeshme, me ane te nje postimi Standard, (me nje pagese...

Internship profesional ne Gjermani ? Po, eshte e mundur.

Ju njohim me Internship Programme of German Business for the Countries of the Western Balkans.

Behu pjese dhe ti ! Studimi me i madh Global i Talenteve per vitin 2020

Pas studimit të kryer me sukses gjatë vitit 2018, ku morën pjesë 366,000 njerëz nga 197 shtete, duapune.com në bashkëpunim me partnerët...

3 pyetje per te kuptuar nese puna i sjell kuptim jetes tende

Steve Johnson, Sipërmarrës, President dhe Bashkëdrejtues në Berkshire Grey Kuptimi për punën është i rëndësishëm. Për bizneset, është një...

Western Balkans Digital Summit Tirana 2020

Për shkak të pandemisë COVID-19, Samiti i 3-të Digjital do të organizohet në Platformën Hibride me sesione virtuale të mbajtura gjatë 26-28...